Właścicielem sklepu internetowego SCORPION-EXHAUSTS jest firma:SEKTOR-S  Andrzej Czachor, Krzysztof Kochanowicz spółka cywilna  zarejestrowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kolbuszowa 
INFORMACJE  OGÓLNE.


1. Sklep internetowy scorpion-exhausts.pl, znajdujący się na stronie internetowej scorpion-exhausts.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
3.Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie scorpion-exhausts.pl są wyrażone w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
3. Na każdy towar zakupiony w sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
4. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
5. Zawartość sklepu internetowego scorpion-exhausts.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
6. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego towaru.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Sklep internetowy scorpion-exhausts.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach scorpion-exhausts.pl zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji.W przypadku braku porozumienia obu stron zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
10. Ze względu na ogromną ilość sprzedawanych przedmiotów niemożliwe jest utrzymywanie aktualnych stanów magazynowych, dlatego scorpion-exhausts.pl zastrzega sobie możliwość anulowania części lub całości zamówienia, o czym klient zostanie powiadomiony telefonicznie lum mailowo.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji, udostępnionego przez scorpion-exhausts.pl na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających  realizacje złożonego zamówienia, scorpion-exhausts.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
6. Dostawa towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo Poczta Polska,DHL,UPS,DPD
na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. Wysyłka towaru następuje z magazynu producenta w Wielkiej Brytanii. GWARANCJA, RĘKOJMIA I ZWROT TOWARU  


1. Odpowiedzialność SCORPION-EXHAUSTS za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona m.in. do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  

3.Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.  

4. Dla ułatwienia reklamacji zwracany wyrób prosimy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu (wzór do pobrania tutaj)


Przesyłkę należy nadać na adres: 
ul.Sokołowska 1
36-100 Kolbuszowa  

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.

7. Towary objęte gwarancją podlegają wymianie gwarancyjnej w okresie trwania gwarancji lecz nie wszystkie towary sprzedawane w sklepie SidMotorSport podlegają gwarancji.

8. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu (faktura,paragon fiskalny ewentualnie potwierdzenie zakupu otrzymane z naszego sklepu). Jednocześnie informujemy,że każdy towar poddany jakimkolwiek przeróbkom traci prawa gwarancyjne.

9.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

10.Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 


11.Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu 

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem 

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. 

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod 

następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów

konsumenckich”.ZAPŁATA ZA DOSTARCZONY TOWAR

1. Zapłatę  za dostarczoną przesyłkę Zamawiający dokonuje:
*gotówką u doręczyciela lub w przypadku nieobecności, we wskazanym w zawiadomieniu urzędzie pocztowym lub kurierskim,
*przelewem bankowym na konto scorpion-exhausts.pl,
2. Do każdej przesyłki scorpion-exhausts.pl dołącza paragon lub fakturę,które należy zachować w przypadku ewentualnej reklamacji.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Rejestrując się w sklepie internetowym scorpion-exhausts.pl i składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Jeśli Klient rejestrując się w sklepie internetowym scorpion-exhausts.pl  zgodzi się na otrzymywanie "elektronicznego biuletynu informacyjnego serwisu scorpion-exhausts.pl", jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu scorpion-exhausts.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


OPINIE UŻYTKOWNIKÓW O PRODUKTACH

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników sklepu. scorpion-exhausts.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich przeredagowania bądź usunięcia bez podania przyczyny.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranych przez sklep scorpion-exhausts.pl  z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą   elektroniczną: sklep@scorpion-exhausts.pl

 

5.O każdej zmianie regulaminu scorpion-exhausts.pl będzie informował klientów przed wprowadzeniem zmian.6. Sklep scorpion-exhausts.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.


DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW